Spis treści

Przedmowa Autora do Czytelnika

Rozdział pierwszy

O stworzeniu boskiej istoty w naturze. O obu jakościach

O jakościowaniu zimna

O powietrzu i jakościowaniu wody

O wpływaniu innych jakości na trzy żywioły: ognia, powietrza i wody — O jakości gorzkiej

O jakości słodkiej

O jakości kwaśnej

O jakości cierpkiej albo słonej

Rozdział drugi

Wprowadzenie — Jak należy rozważać istotę boską i naturalną

O jakości słońca

Rozdział trzeci

O błogosławionej wielce, tryumfującej, świętej, świętej, świętej Troistości Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego, o jedynym Bogu

O Bogu Ojcu

O substancji i właściwości Ojca

O Bogu Synu

O Bogu Duchu Świętym

O świętej Troistości

Rozdział czwarty

O stworzeniu świętych aniołów. Wprowadzenie albo otwarta brama nieba

O boskiej jakości

O stworzeniu aniołów

Rozdział piąty

O substancji cielesnej, istocie i właściwości anioła

O jakościowaniu anioła

Rozdział szósty

W jaki sposób anioł i człowiek są podobizną i obrazem Bożym

O pysku

O wdzięcznej i radosnej miłości aniołów do Boga, z właściwego powodu

Rozdział siódmy

O rewirze, miejscu, siedzibie jak też o regimencie aniołów, jak to się stało na początku po stworzeniu i jak do niego doszło

O naturze anielskich królów, skąd się wzięli

O przyczynie i tajemnicy

Rozdział ósmy

O pełnym ucieleśnieniu anielskiego królestwa; wielka tajemnica

O drugich okolicznościach albo rodzaju

O trzecich okolicznościach albo rodzaju

O czwartych okolicznościach albo rodzaju

O piątych okolicznościach albo rodzaju

Rozdział dziewiąty

O wdzięcznej, przyjaznej i miłosiernej miłości Boga — Wielka niebiańska i boska tajemnica

O przyjaznej miłości, wdzięczności i zgodności tych pięciu duchów źródlanych Boga

Rozdział dziesiąty

O szóstym duchu źródlanym w boskiej mocy

Następna uwaga o rtęci, dźwięku albo brzmieniu

Rozdział jedenasty

O siódmym duchu źródlanym w boskiej mocy

O boskiej i niebiańskiej naturze, działaniu i własności

Rozdział dwunasty

O narodzinach i pojawieniu się Świętych Aniołów, jak też i o ich regimencie, ustroju i niebiańskim życiu w radości

O radości anielskiej

O pełnej niebiańskiej rozkoszy wszystkich trzech królestw anielskich

O królewskiej zwierzchności albo władzy trzech królów anielskich

O wielkiej wspaniałości i pięknie trzech królów anielskich

O innym królu, zwanym dzisiaj Lucyferem, z powodu jego upadku

O jego stworzeniu

O trzecim królu anielskim, zwanym Uri–Elem

O cudownym proporcu, przemianie i pojawieniu się jakości w niebiańskiej naturze

Rozdział trzynasty

O straszliwym, żałosnym i nędznym upadku królestwa Lucyfera

Prawdziwe narodziny Boga

O wspaniałych narodzinach i pięknie króla Lucyfera

104. No, oto stoi piękna oblubienica. Jak zatem mam o niej pisać? Czyż nie była księciem Bożym, do tego najpiękniejszym, do tego w miłości Boga jako ukochany syn stworzenia?

O przeraźliwym, pogardy godnym, bardziej zaś żałosnym początku grzechów, najgłębsza otchłań

Źródlana żyła grzechu

Rozdział czternasty

Jak Lucyfer, najpiękniejszy anioł niebios, stał się najbardziej odrażającym szatanem — Jaskinie zbójców

Cudowne objawienie

O upadku wszystkich jego aniołów

O wielkich grzechach i odrazie i do tego wiecznej wrogości króla Lucyfera z jego hufcami względem Boga

O pierwszym rodzaju

O drugim rodzaju albo Duchu grzechów. Początek w Lucyferze

Najgłębsza otchłań

Rozdział piętnasty

O trzecim rodzaju albo postaci grzechów. Początek w Lucyferze

O czwartym rodzaju albo postaci grzechów. Początek w Lucyferze

O piątym rodzaju albo postaci grzechów. Początek w Lucyferze i jego aniołach

O szóstym rodzaju albo postaci grzechów. Początek w Lucyferze i jego aniołach

Rozdział szesnasty

O siódmym rodzaju albo postaci grzechów. Początek w Lucyferze i jego aniołach

O straszliwym, żałosnym i nędznym zepsuciu Lucyfera w siódmym duchu natury — Dom żałobny śmierci

O zapaleniu ognia gniewu

O pogardzie, pierwszym synu

O drugim synu, skąpstwie

Trzeci syn jest zazdrością

Czwarty syn jest gniewem

Ostateczne potępienie

O ostatecznym sporze i wypędzeniu króla Lucyfera wraz z jego aniołami

Rozdział siedemnasty

O żałosnym i nędznym stanie zepsutej natury i pochodzeniu czterech żywiołów zamiast rządów Boga

Rozdział osiemnasty

O stworzeniu Nieba i Ziemi i pierwszego dnia

O stworzeniu światła w tym świecie

Rozdział dziewiętnasty

O stworzonym Niebie i postaci Ziemi i wody, jak też o świetle i ciemności

O postaci Ziemi

O Nocy i Dniu

O Dniu

O Nocy

Rozdział dwudziesty

O drugim dniu

Bramy tajemnicy

Bramy boskości

Święte bramy

Rozdział dwudziesty pierwszy

O trzecim dniu

Przyjazne bramy ludzi

Bramy mocy

Otwarte bramy Ziemi

O siedmiu duchach Boga i ich wpływie na Ziemię

Otchłań w centrum narodzin

Otchłań w kręgu narodzin

Rozdział dwudziesty drugi

O narodzinach gwiazd i stworzeniu czwartego dnia

O Ziemi

Otchłań

Płody Ziemi

O metalach zawartych w Ziemi

Rozdział dwudziesty trzeci

O otchłani ponad Ziemią

O syderycznych narodzinach i narodzinach Boga

Bramy świętej Troistości

O wielkiej prostoduszności Bożej

O zapalonej naturze

Rozdział dwudziesty czwarty

O ucieleśnieniu gwiazd

Rozdział dwudziesty piąty

O pełnym ciele gwiezdnych narodzin, to jest cała Astrologia albo pełne ciało tego świata

O zapaleniu serca albo życiu tego świata

Najdostojniejsza przyczyna słońca i wszystkich planet

Prawdziwe narodziny i pochodzenie słońca i planet

O planecie Mars

O planecie Jupiter

Rozdział dwudziesty szósty

O planecie Saturn

O planecie Wenus

Bramy miłości

O planecie Merkury

Centrum albo krąg narodzin życia — Wielka otchłań

O człowieku i gwiazdach

Otchłań w centrum

Zakończenie Autora — List 10, 38