ANDRZEJ PAINTA

ART-POETICA: Literatura i fotografia

Andrzej Pańta Kapitan
Andrzej Painta Szef Wyszkolenia
Andi Dibrani Selekcjoner
Tatiana Tausendfüßler Zagrywająca
Josef Celofan Wassertrinker Gospodarz Parkietu
Igor von Navalony Rzecznik d/s Pozaprasowych
Ian Ebonit Trumnowski Ośla Ławka
Rosa Fliegelweilt Rezerwowa

Informacje na temat pracy

Tytuł naukowy Mgr filologii polskiej - Dyplomowany bezrobotny.

 

 

Życie i Twórczość

Kontakt

Adres e-mail apainta@free.art.pl

Adres WWW http://free.art.pl/apainta/

Biografia

Andrzej Pańta, ur. 10 kwietnia 1954 r. w Bytomiu. Studiował filologię polską i biologię na Uniwersytecie Śląskim. Debiut poetycki w Poglądach (1973), książkowy - tomik Wyspa na jeziorze (Katowice 1977). Zajmuje się także przekładami poezji i prozy niemieckojęzycznej, publikował m. in. w Arkadii, Portrecie, Śląsku, Kresach, Poezji, Integracjach, Kulturze i w Nowym Wyrazie. Wydał m. in. Wieczna naiwność wróżek (1985), Counter-Revolution (1989), Pan (1992), Nic więcej (1995). W formie książkowej ukazały się także jego przekłady Bienka (Czas po temu, 1987), Schopenhauera (Metafizyka miłości płciowej, 1985), R. Ausländer (W kotle czarownic, 1995) i Jakoba Böhmego (O nowych, powtórnych narodzinach, 1993). Za przekłady utworów Horsta Bienka otrzymał nagrodę Czerwonej Róży w Gdańsku (1990) oraz stypendium Fundacji Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej w Paryżu (1991). W latach 1994/96 represjonowany policyjnie w Piekarach Śląskich w związku z tzw. aferą o prawa do utworów Horsta Bienka. Ostatnie publikacje w pismach: Plama, Łabuź, Krasnogruda oraz w antologii Borussia. Ziemia i ludzie (1999). Opublikował także książkę L. Moholy-Nagy Malarstwo, fotografia, film (Katowice 1999) i wybór pism J. Böhmego Aurora (Zgorzelec 1999), jak też wybór opowiadań Dietera Kalki Podwójne i potrójne (Bydgoszcz 1999). Uczestnik Statku Poetów 1998 i 1999 oraz w latach 1997-99 festiwalu pn. Fortalicje w Zamościu. Należy do Die Künstlergilde w Esslingen i Stowarzyszenia EUROOPERA w Zgorzelcu, mieszka w Goerlitz.

Zainteresowania

Pisanie, fotografowanie, podróżowanie.

Ostatnio zmodyfikowany: 21.01.2008 r.