Goerlitz - Zgorzelec Euromiasto Jakuba Boehmego

Przełomowym momentem w zakresie polskiej recepcji dzieła Jakuba Boehmego były obchody rocznic boehmowskich w EUROPOMIEŚCIE Goerlitz - Zgorzelec w roku 1999. Przeprowadzono wówczas szereg imprez kulturalnych i naukowych, których celem było uczczenie 375 rocznicy śmierci Jakuba Boehme (1999) oraz 425 rocznicy jego urodzin (2000), i które upowszechniły postać Boehmego w Polsce. Obchody te były również powiązane z restauracją Domu Boehmego w Zgorzelcu, w kórym siedzibę znalazło polskie Stowarzyszenie Euroopera.
OBCHODY BOEHMOWSKIE
Program obchodów był także związany ze staraniami Goerlitz o status Europejskiej Stolicy Kultury.
Obejmował on następujące przedsięwzięcia:
1.Wydanie biografii Jakuba Boehme E.H.Lempera - Miejskie Zbiory Historii i Kultury w Goerlitz
2.Wykonanie Kantaty "Jutrzenka" kompozycji Tilo Medeka do słów Jakuba Boehmego
3.Filmowa dokumentacja życia i dzieła Jakuba Boehme - Ewangelicka Fundacja Kultury z Goerlitz
4.Inscenizacja "Dom mistyczny" według filozofii Jakuba Boehme - Saksoński Instytut Infrastruktury Kulturalnej
5.Nowe opracowanie stałej wystawy "Życie i dzieło Jakuba Boehme w domu Barokowym - Miejskie Zbiory historii i Kultury Goerlitz
6.Konferencja naukowa Myśl Jakuba Boehme w polskiej literaturze i nauce" - Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu
7.Przygotowanie i obsługa prezentacji i informacji internetowej Jakub Boehme - badania naukowe realizacja - Wyższa Szkoła Zittau - Goerlitz
8.Aktualizacja stanu literatury naukowo badawczej dotyczącej Jakuba Boehmego Górnołużyckiej Bibliotece Naukowej - Miejskie Zbiory Historii i Kultury w Goerlitz
9.Cykl odczytów o życiu i dziele Jakuba Boehme - Górnołużyckie Towarzystwo Naukowe w Goerlitz
10.Requiem dla Jakuba Boehme "Oto idę do nieba" Kompozytor Fredrich Rothe - Ewangelicka Szkoła Muzyki Kościelnej w Goerlitz
11.Multimedialna inscenizacja "Boże Poletko rozkwita" - Teatr w Goerlitz i Ewangelicka Fundacja Kultury w Goerlitz
12.Sympozjum naukowe "Jakub Boehme" - Górnołużyckie Towarzystwo Naukowe w Goerlitz i Wyższa Szkoła Zittau - Goerlitz
13.Przygotowanie stałej wystawy w domu Jakuba Boehme w Zgorzelcu - Polskie Stowarzyszenie Euroopera w Zgorzelcu.
14.Sceniczne odczytanie dramatu "Zielony Jakub" Dietera Liebiga
15.Wystawa okolicznościowa "Rękopisy i wczesne publikacje dzieł Jakuba Boehme  - Miejskie Zbiory Historii i Kultury w Goerlitz

KONFERENCJA BOEHMOWSKA - MYŚL BOEHMEGO W KULTURZE POLSKIEJ

Konferencja odbyła się w Zgorzelcu w dniach 27-28.listopada 1999 Temat "Znaczenie filozofii Jakuba Boehme w nauce i literaturze polskiej"
Program konferencji
Ernst Heinz Lemper - Jakub Boehme - der Burger von Goerlitz (zgorzelecki mieszczanin). Józef Kosian "Poglądy Jakuba Boehme w literaturze polskiej" Jerzy Prokopiuk "Boehme a polski romantyzm" Friedrich Rothe, Dieter Liebig - Requiem "Nun fahre ich hin ins Paradeis" Henryk Waniek "Mistyczna obfitość ziemi śląskiej" Mieczysław Litwiński "Pieśni do tekstów mistyków śląskich"
NOTY O UCZESTNIKACH
1.Ernst Heinz Lemper profesor, filozof, historyk sztuki, biograf Boehmego, długoletni dyrektor muzeów w Goerlitz, od 1990 przewodniczący Górnołużyckiego Towarzystwa Nauk (Oberlausitzziche Gesellschaft der Wissenschaften).
2.Józef Kosian profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Filozofii Człowieka, germanista, zajmuje się mistyką śląską, a zwłaszcza Jakubem Boehme.
3.Jerzy Prokopiuk tłumacz literatury humanistycznej, antropozof, religioznawca, filozof i psycholog, autor ponad 250 esejów i książek dokonał ponad 120 przekładów książek, prezes klubu "Gnosis", prezes Towarzystwa im.C.G.Junga
4.Henryk Waniek malarz, eseista, bohater filmu Andrzeja Titkowa pt. "Sztuka błądzenia" wyświetlanego w czasie konferencji, laureat nagrody specjalnej "SONDERPREIS", autor min. zbioru esejów pt. "Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257- 1957" wydanego przez wyd. "Znak"
5.Mieczysław Litwiński kompozytor, multiinstrumentalista, śpiewak obdarzony wirtuozowską skalą głosu, w swoich kompozycjach łączy różnorodne kultury, języki, tradycje, bada wpływ pitagoreizmu na myśl Boehmego

BOEHME A KULTURA POLSKA (niektóre tezy z referatu profesora Kosiana

Romantyzm
Adam Mickiewicz, który z myślą Boehmego zetknął się w roku 1828 w Petrsbyrgu za pośrednictwem mistyka i malarza Józefa Oleszkiewicza i Sę-Martena. W 1836 roku w Paryżu Mickiewicz daje wyraz swym inspiracjom boehmowskim w VIII tomiku swoich poezji pt. "Zdania i uwagi z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka i Sę-Martena. W 1898 w Warszawie ukazała się "Rozprawa Mickiewicza o Jakubie Boehmem" przetłumaczona przez Piotra Chmielowskiego i przedrukowana jako dodatek d Okres międzywojnia
Jana Władysława Dawida znany w Polsce jako wybitny pedagog pozytywista cztery ostatnie lata życia po śmierci żony (1910-14) poświęcił mistyce. Swoje poglądy przedstawił w pracy "O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce" (Kraków 1913) i w pośmiertnie wydanej książce "O rzeczywistości duchowej" (Warszawa 1935). Rafał Marceli Bloucht (1891-1939) gnadewaliczolog, który w pracy "Chrześcijański Prometeusz. Wpływ Boehmego na koncepcję III części Dziadów" (Warszawa 1929) analizuje oddziaływanie Boehmego w Rosji w XVIII w.
Okres powojenny
Barbara Markiewicz i Beata Szymańskia, które w pracy "Od mistycyzmu do symbolozmu (Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg)" badają oryginalny pomysł Boehmego w postaci Natursprache - języka natury. Jan Garewicz, który w artykule "Jakuba Boehme spotkanie z Bogiem" Znak 12/1988 dokonał najznakomitszej na gruncie polskim rekonstrukcji teozofii boehmowskiej w aspekcie filozoficznej koncepcji zła. Józef Piórczyński, który wydał pierwszą znakomitą monografię boehmowską w Polsce pt. "Absolut-Człowiek-Świat. Studium myśli Jakuba Boehmego" (Warszawa 1991) Jan Tomkowski, który w pracy "Mistyka i herezja" " (Wrocław 1993) w rozdziale "Tajemnica Boga" analizuje charakter myśli boehmowskiej i poszczególne jej koncepcje filozoficzne. Leszek Kołakowski w swoich "Głownych nurtach marksizmu" sytuuje Boehmego jako główne ogniwo rozwoju dialektyki heglowsko-marksowskiej.
Przełom wieków
To okres intensywnych prac badawczych nad Boehmem w Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo liczące są tu publikacje profesorów Karola Bala i Józefa Kosiana. W Zgorzelcu rodzinnym mieście Boehmego powstało w Domu Boehmego Polskie Stowarzyszenie Euroopera, które popularyzuje postać i twórczość Boehmego na gruncie kultury polskiej. Realizowany jest projekt małego muzeum boehmowskiego. Rozpoczęto także realizację programu wydawniczego w którym ujęto: Aurorę, Okólniki teozoficzne, Wybór łaski, i inne pisma komentatorów Boehmego w tłumaczeniu członka Euroopery Andrzeja Painty.
Myślą Boehmego zajmuje się również Klub "Gnosis" ( www.gnosis.art.pl ).